Uszczelnienia obrotowe dwu elementowe R03

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy

  • Asymetryczne uszczelnienie obrotowe dwustronnego działania do wysokich ciśnień i niskich prędkości, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre statyczne dopasowanie w rowku.
  • Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
  • Elementy podtrzymujące po lewej i prawej stronie dla utrzymania funkcji również przy dużych szczelinach
    uszczelniających

Zastosowanie

Wolnoobrotowe wały, ruchy obrotowe, przeguby obrotowe lub obrotowe. Używany jako uszczelnienie między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem. Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 0,2 m/s.

Montaż

Instalacja zatrzaskowa. Elementy podporowe nie mogą być dzielone!

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia R03

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków R03

Pierścienie Prowadzące