Uszczelnienia obrotowe jedno elementowe R04A

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy

  • Asymetryczne uszczelnienie obrotowe dwustronnego działania, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, co zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
  • Dodatkowa krawędź uszczelniająca na średnicy zewnętrznej dla lepszego uszczelnienia statycznego.
  • Dynamiczne uszczelnienie na średnicy wewnętrznej.
  • Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
  • Niskie tarcie.

Zastosowanie

Wolnobieżne wały, ruchy obrotowe, rozdzielacze obrotowe, przeguby obrotowe. Uniwersalne uszczelnienie obrotowe do niewielkich obciążeń roboczych. Maks. ciśnienie 160 bar, max. prędkość 0,2 m/s.

Montaż

Instalacja zatrzaskowa.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia R04A

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków R04A

Pierścienie Prowadzące