Uszczelnienia tłoczysk RS02C

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy

  • Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania, zaprojektowane z wciskiem na średnicę zewnętrzną, co zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
  • Uszczelnienie pierwotne w układach tandemowych do zastosowań o dużym obciążeniu.
  • Cienka i elastyczna warga statyczna umożliwiająca uwolnienie ciśnienia nagromadzonego pomiędzy uszczelnieniem pierwotnym i wtórnym.
  • Nie zalecany jako uszczelnienie pojedyncze/główne w systemach uszczelniających.

Zastosowanie

Pierwotne uszczelnienie w układach tandemowych w cylindrach hydraulicznych maszyn budowlanych, koparek draulicznych lub sprzętu do robót ziemnych. Maks. ciśnienie normalne 400 bar (szczyty do 700bar), max. prędkość 1 m/s, w zależności od doboru materiału.

Montaż

Instalacja zatrzaskowa.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia RS02C

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków RS02C

Pierścienie Prowadzące