Uszczelnienia obrotowe jedno elementowe VR07

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy

  • Uszczelnienie obrotowe, zaprojektowane z ingerencją w średnicę wewnętrzą, które zapewnia dobre statyczne dopasowanie na wale i zapewnia obracanie się uszczelki wraz z wałem.
  • Osiowa dynamiczna warga uszczelniająca pionowo do pręta.
  • Mały docisk wargi uszczelniającej, który umożliwia również „pracę na sucho”.
  • Zapewnienie szczelności również przy mimośrodowych prętach lub niewspółosiowości prętów.
  • Niskie tarcie na wardze uszczelniającej - malejące wraz z prędkością obrotową w wyniku działania siły odśrodkowej.

Zastosowanie

Wolno i szybko obracające się wały. Wtórny element uszczelniający zapobiegający uszczelnieniu pierwotnemu (np. OS01). Maks. ciśnienie 0 bar, max. prędkość 25 m/s.

Montaż

Instalacja naciągana.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia VR07

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków VR07

Pierścienie Prowadzące