Uszczelnienia tłoczysk RS05

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy

  • Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska do zastosowań pneumatycznych, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
  • Specjalnie zaprojektowana warga uszczelniająca, aby zachować film smarny i zapobiec pracy na sucho.
  • Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
  • Nadające się do długich skoków.

Zastosowanie

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach pneumatycznych, odpowiednie do suchego i smarowanego powietrza. Uniwersalne uszczelnienie tłoczyska do małych szczelin wytłaczania i niewielkich uderzeń obciążenia. Maks. ciśnienie 25 bar, max. prędkość 1 m/s.

Montaż

Instalacja zatrzaskowa.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia RS05

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków RS05

Pierścienie Prowadzące