Uszczelnienia tłoczysk RS16

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy

  • Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska, jednostronnego działania.
  • Nadające się do długich skoków.
  • Niskie obciążenie odrywające po długich przestojach.

Zastosowanie

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych i pneumatycznych. Zamiennik dla konstrukcji uszczelek (uszczelek skórzanych itp.) stosowanych w starych butlach. Maks. ciśnienie 160 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż

Zaciskany kołnierzem.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia RS16

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków RS16

Pierścienie Prowadzące