Pierścień oporowy BUR11

Pierścienie oporowe nie pełnią funkcji uszczelniającej. Zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać wyciskaniu elastycznych elementów uszczelniających.

Cechy

  • Aktywny pierścień zapobiegający wyciskaniu do uszczelnienia tłoka RS02.
  • Zmniejszona szczelina wytłaczania uszczelki elastomerowej.
  • Dostępna w wersji dzielonej lub niedzielonej.
  • Zapobiegają skręcaniu się uszczelki w rowku.

Zastosowanie

Dynamiczne i statyczne w tłokach i tłoczyskach posuwisto-zwrotnych w cylindrach hydraulicznych, nurnikach itp. Niekorzystne tolerancje i szerokie wymiary szczelin. Intensywnie pulsujące ciśnienia i zmiany ciśnienia.

Montaż

Instalacja zatrzaskowa; dzielone lub niedzielone.

Dokumentacja:

Wymiary pierścienia BUR11

Pierścienie Oporowe

Wymiary rowków BUR11

Pierścienie Prowadzące