Projekty unijneRegionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Poszerzenie zakresu działalności firmy Z&Z MOTOART poprzez budowę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz nowego punktu sprzedaży detalicznej części samochodowych i elementów hydrauliki siłowej

Z&Z MOTOART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Zdziebło & K. Zawodniak Sp.J. ul. Br. Mieroszewskich 126A 41-219 Sosnowiec

Wartość projektu: 3 442 536,27 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) Wartość dofinansowania: 743 564,83 PLN ( słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy gorsze)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl