RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marian Zdziebło, Krzysztof Zawodniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Z&Z MOTOART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Zdziebło & K. Zawodniak Sp.J. ul. Br. Mieroszewskich 126A 41-219 Sosnowiec.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umówm z Marian Zdziebło, Krzysztof Zawodniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Z&Z MOTOART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Zdziebło & K. Zawodniak Sp.J. ul. Br. Mieroszewskich 126A 41-219 Sosnowiec.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz podmioty, którym powierzono ich przetwarzanie w celu realizacji czynności księgowych, rachunkowych oraz windykacyjnych, na podstawie umów powierzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umów, do czasu wygaśnięcia wszelkich wynikających z nich obowiązków nie krócej jednak niż do czasu ustania prawnie uzasadnionych obowiązków ich przechowywania spoczywających na Administratorze Danych Osobowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podjęcie przez Administratora Danych Osobowych współpracy gospodarczej.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018